پک سیلندر گاز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ساخت انواع پکهای سیلندری

از مزایای استفاده از این پکها می توان به حمل و نقل آسان و جلوگیری از اتلاف وقت برای محلهایی که مصرف روزانه قابل توجهی دارند اشاره کرد.
در این سیستم تعدادی سیلندر که به خواسته مصرف کننده تعیین می گردد به صورت سری و از طریق منیفولدهای مقاوم به یکدیگر متصل شده و درکنار هر پک بنا به درخواست مصرف کننده تعدادی شیر خروجی نصب می گردد که این امکان را به آن می دهد که بصورت هم زمان چندین نفر از گاز مورد نظر استفاده کرده و در طی مصرف نیازی به تعویض مکرر سیلندرهای پر با خالی نمی باشد.
در این سیستم جابجایی پک با لیفتراک و یا جرثقیل دستی صورت می پذیرد.

پک 6 تائی (بندیل 6 تائی)

پک شش تائی در حجم های مختلف قابل ساخت می باشد پیشنهاد شرکت سپهر گاز کاویان ساخت پک های 6 تائی در حجم 50 لیتری می باشد با توجه به فشار کاری اکثر سیلندرهای 50 لیتری که 200 بار می باشند حجم گاز موجود در هر سیلندر در صورت شارژ فشار 200 بار به میزان 10 متر مکعب می باشد در صورتکیه سیلندر های 40 لیتری با فشار 150 بار دارای 6 متر مکعب گاز می باشد .
البته در شرایطی که محدودیت فضاء در سایت مشتری داشته باشند و یا محدودیت ظرفیت حمل بار امکان ساخت پک های 6 تائی 40 لیتری می باشد .
مزایای استفاده از پک سیلندری بجای سیلندر تنها
در محل هائی که استفاده از گاز زیاد می باشد بهتر است بجای سیلندر تنها از پک های سیلندری استفاده گردد در این حالت هزینه های حمل و نقل هزینه های انسانی کاهش می یابد علاوه بر آن نگهداری و انبارش سیلندرها بصورت ایمن تر انجام گرفته و نیز مصرف کننده مدت زمان بیشتری با خیال آسوده تر می تواند گاز را مصرف نموده و ترس اتمام گاز در خط تولید کاهش می یابد.

بصورت میانگین یک سیلندر 50 لیتری حدود 65 کیلوگرم و یک سیلندر 40 لیتری حدود 55 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به گاز شارژ شده در سیلندر وزن گاز نیز به مقدار بالا اضافه می گردد به این وزن وزن فرم محافظ دور سیلندرها و رگولاتور و منیفولد شش تائی که شیر ها را به هم متصل می نمائید و گیج فشار نیز اضافه می گردد .
پالت های شش تائی ایستاده
در این پالت ها سیلندرها بصورت ایستاده و عمودی قرار گرفته اند و منیفولد از بالا به سیلندرها متصی شده است مزایایی این پالتها حمل و نقل آسان و فضای کمتر اشغال شده می باشد .
پالت های شش تائی خوابیده
پالت های شش تائی خوابیده بصورت افقی می باشند در این حالت مزیت دسترسی آسانتر به شیر های سیلندر و شیر منیفولد را داریم .

پک 12 تائی (بندیل 12 تائی)

پک دوازده تائی در حجم های مختلف قابل ساخت می باشد پیشنهاد شرکت سپهر گاز کاویان ساخت پک های 12 تائی در حجم 50 لیتری می باشد با توجه به فشار کاری اکثر سیلندرهای 50 لیتری که 200 بار می باشند حجم گاز موجود در هر سیلندر در صورت شارژ فشار 200 بار به میزان 10 متر مکعب می باشد در صورتکیه سیلندر های 40 لیتری با فشار 150 بار دارای 6 متر مکعب گاز می باشد .
البته در شرایطی که محدودیت فضاء در سایت مشتری داشته باشند و یا محدودیت ظرفیت حمل بار امکان ساخت پک های 12 تائی 40 لیتری می باشد .

بصورت میانگین یک سیلندر 50 لیتری حدود 65 کیلوگرم و یک سیلندر 40 لیتری حدود 55 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به گاز شارژ شده در سیلندر وزن گاز نیز به مقدار بالا اضافه می گردد به این وزن وزن فرم محافظ دور سیلندرها و رگولاتور و منیفولد شش تائی که شیر ها را به هم متصل می نمائید و گیج فشار نیز اضافه می گردد .
پالت های دوازده تائی ایستاده
در این پالت ها سیلندرها بصورت ایستاده و عمودی قرار گرفته اند و منیفولد از بالا به سیلندرها متصی شده است مزایایی این پالتها حمل و نقل آسان و فضای کمتر اشغال شده می باشد .
پالت های دوازه تائی خوابیده
پالت های دوازده تائی خوابیده بصورت افقی می باشند در این حالت مزیت دسترسی آسانتر به شیر های سیلندر و شیر منیفولد را داریم .
مزایای استفاده از پک سیلندری بجای سیلندر تنها
در محل هائی که استفاده از گاز زیاد می باشد بهتر است بجای سیلندر تنها از پک های سیلندری اسفاده گردد در این حالت هزینه های حمل و نقل هزینه های انسانی کاهش می یابد علاوه بر آن نگهداری و انبارش سیلندرها بصورت ایمن تر انجام گرفته و نیز مصرف کننده مدت زمان بیشتری با خیال آسوده تر می تواند گاز را مصرف نموده و ترس اتمام گاز در خط تولید کاهش می یابد.

پک 24 تائی (بندیل 24 تائی)

پک 24 تائی در حجم های مختلف قابل ساخت می باشد پیشنهاد شرکت سپهر گاز کاویان ساخت پک های 24 تائی در حجم 50 لیتری می باشد با توجه به فشار کاری اکثر سیلندرهای 50 لیتری که 200 بار می باشند حجم گاز موجود در هر سیلندر در صورت شارژ فشار 200 بار به میزان 10 متر مکعب می باشد در صورتکیه سیلندر های 40 لیتری با فشار 150 بار دارای 6 متر مکعب گاز می باشد .
البته در شرایطی که محدودیت فضاء در سایت مشتری داشته باشند و یا محدودیت ظرفیت حمل بار امکان ساخت پک های 24 تائی 40 لیتری می باشد .

بصورت میانگین یک سیلندر 50 لیتری حدود 65 کیلوگرم و یک سیلندر 40 لیتری حدود 55 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به گاز شارژ شده در سیلندر وزن گاز نیز به مقدار بالا اضافه می گردد به این وزن وزن فرم محافظ دور سیلندرها و رگولاتور و منیفولد شش تائی که شیر ها را به هم متصل می نمائید و گیج فشار نیز اضافه می گردد .
پالت های 24 تائی ایستاده
در این پالت ها سیلندرها بصورت ایستاده و عمودی قرار گرفته اند و منیفولد از بالا به سیلندرها متصی شده است مزایایی این پالتها حمل و نقل آسان و فضای کمتر اشغال شده می باشد .
پالت های 24 تائی خوابیده
پالت های بیست و چهار تائی خوابیده بصورت افقی می باشند در این حالت مزیت دسترسی آسانتر به شیر های سیلندر و شیر منیفولد را داریم .
مزایای استفاده از پک سیلندری بجای سیلندر تنها
در محل هائی که استفاده از گاز زیاد می باشد بهتر است بجای سیلندر تنها از پک های سیلندری اسفاده گردد در این حالت هزینه های حمل و نقل هزینه های انسانی کاهش می یابد علاوه بر آن نگهداری و انبارش سیلندرها بصورت ایمن تر انجام گرفته و نیز مصرف کننده مدت زمان بیشتری با خیال آسوده تر می تواند گاز را مصرف نموده و ترس اتمام گاز در خط تولید کاهش می یابد.
وزن پک های 24 تائی با سیلندرهای 50 لیتری نزدیک به دو تن می باشد بنابراین برای انتخاب این پک ها نیاز است ظرفیت حمل و نقل و لیفتراک مورد نظر پیش بینی گردد.

پک 36 تائی (بندیل 36 تائی)

پک 36 تائی در حجم های مختلف قابل ساخت می باشد پیشنهاد شرکت سپهر گاز کاویان ساخت پک های 24 تائی در حجم 50 لیتری می باشد با توجه به فشار کاری اکثر سیلندرهای 50 لیتری که 200 بار می باشند حجم گاز موجود در هر سیلندر در صورت شارژ فشار 200 بار به میزان 10 متر مکعب می باشد در صورتکیه سیلندر های 40 لیتری با فشار 150 بار دارای 6 متر مکعب گاز می باشد .
البته در شرایطی که محدودیت فضاء در سایت مشتری داشته باشند و یا محدودیت ظرفیت حمل بار امکان ساخت پک های 24 تائی 40 لیتری می باشد .

بصورت میانگین یک سیلندر 50 لیتری حدود 65 کیلوگرم و یک سیلندر 40 لیتری حدود 55 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به گاز شارژ شده در سیلندر وزن گاز نیز به مقدار بالا اضافه می گردد به این وزن وزن فرم محافظ دور سیلندرها و رگولاتور و منیفولد شش تائی که شیر ها را به هم متصل می نمائید و گیج فشار نیز اضافه می گردد .
پالت های 36 تائی خوابیده
پالت های سی و شش تائی خوابیده بصورت افقی می باشند در این حالت مزیت دسترسی آسانتر به شیر های سیلندر و شیر منیفولد را داریم .
مزایای استفاده از پک سیلندری بجای سیلندر تنها
در محل هائی که استفاده از گاز زیاد می باشد بهتر است بجای سیلندر تنها از پک های سیلندری اسفاده گردد در این حالت هزینه های حمل و نقل هزینه های انسانی کاهش می یابد علاوه بر آن نگهداری و انبارش سیلندرها بصورت ایمن تر انجام گرفته و نیز مصرف کننده مدت زمان بیشتری با خیال آسوده تر می تواند گاز را مصرف نموده و ترس اتمام گاز در خط تولید کاهش می یابد.
وزن پک های 36 تائی با سیلندرهای 50 لیتری بیش دو تن می باشد بنابراین برای انتخاب این پک ها نیاز است ظرفیت حمل و نقل و لیفتراک مورد نظر پیش بینی گردد.


مشخصات فنی گازها

افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان