افتخارات شرکت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون و آزمون

تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون با ارئه گواهینامه ISO17025

کالیبره انواع آنالیزورها، گاز سنج‌های تک فاز و چند فاز

دارنده گواهینامه ISO17025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

ISO17025: Calibration Laboratory NACI/Lab/913

ISO17025: Test Gas Laboratory NACI/Lab/917

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون و آزمونطراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان