اخبار گاز و کاربرد گازها

مهمترین کاربردهای گاز هیدروژن

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهمترین کاربردهای گاز هیدروژن:

کاربرد رایج گاز هیدروژن (H2)

همانگونه که می‌دانید مهمترین کاربرد گاز هیدروژن در تولید آب (H2O) می‌باشد. گفتنی است که گاز هیدروژن در بین کاربردهای زیادی که دارد در تولید سنگ معدن فلزی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در صنعت برای تولید اسیدهیدروکلریک و جوشکاری اتمی هیدروژن کاربرد دارد. برای سرد کردن موتور ژنراتورها از گاز هیدروژن استفاده می‌نمایند. قابل ذکر است که بسیاری از شرکت ها برای بررسی نشتی از گاز هیدروژن استفاده می‌کنند.

هیدروژن می‌تواند هم بصورت ترکیب و هم به صورت تنها کاربرد داشته باشد. از کاربردهای دیگر گاز هیدروژن می‌توان به پردازش سوختهای فسیلی به وسیله آمونیاک اشاره نمود. از آنجایی که می‌دانید آمونیاک یکی از ترکیبات هیدروژنه است و در تبدیل روغن های غیراشباع به روغن اشباع ( سالم) مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاز هیدروژن در تولید متانول و تریتیوم که یک ایزوتوپ رادیواکتیو در تولید بمب به شمار میاید نیز کاربرد دارد. از این گاز می‌توان بعنوان منبعی برای تشعشع رنگ استفاده نمود.

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن و کاربرد آن در بالنها

گاز هیدروژن گازی سبک می‌باشد و به همین دلیل در بالن های آب و هوایی از این گاز استفاده می‌نمایند. در این بالن ها ابزاری نصب گردیده است که اطلاعات مربوط به آب و هوا را ثبت کرده و به زمین ارسال می‌کنند. این گاز در جنگ جهانی اول در بالن های کشتی هوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

گاز هیدروژن در صنعت

در صنعت کود و رنگ و هم چنین صنایع غذایی و شیمیایی از گاز هیدروژن استفاده می‌نمایند. در صنعت غذایی از گاز هیدروژن برای تولید روغن نباتی هیدروژنه مثل مارگارین و کره استفاده میگردد. برای تولید چربی های جامد، روغن های گیاهی را با هیدروژن مخلوط می‌کنند در این واکنش از نیکل به عنوان کاتالیزور استفاده می‌نمایند.

از گاز هیدروژن برای اصلاحات نفت خام در صنایع پتروشیمی استفاده می‌گردد.

 


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان