افتخارات شرکت

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد ، دارنده گواهینامه ایزو 17025

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون و آزمون

تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون با ارئه گواهینامه ISO17025

کالیبره انواع آنالیزورها، گاز سنج‌های تک فاز و چند فاز

دارنده گواهینامه ISO17025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

ISO17025: Calibration Laboratory NACI/Lab/913

ISO17025: Test Gas Laboratory NACI/Lab/917

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون و آزمونافتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

مطالب اخیر

خبرنامه ایمیلی

مطالب پربازدید

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان