گاز بور تری فلوئورید BF3

فروش گاز بور تری فلوئورید

فروش گاز بور تری فلوئورید | سیلندر اتیلن آزمایشگاهی | کپسول گاز اتیلن | BF3 Gas

گاز بور تری فلوئورید | گاز تری فلوئورو بوران | گاز بور فلوئورید | فروش Boron trifluoride Gas | BF3


مشخصات کلی گاز تری فلوئورید بور:

گاز بور تری فلوئورید یک ترکیب معدنی با فرمول BF3 است. این گاز سمی بی رنگ در هوای مرطوب، تشکیل دود سفید رنگ می دهد. BF3، یک اسید لوئیس مفید و واحد ساختاری مطلوب برای سایر ترکیبات بور می باشد.
BF3 از طریق واکنش بور اکسیدها با هیدروژن فلوئورید تولید می شود:

B2O3 + 6 HF → 2 BF3 + 3 H2O

مشخصات فنی گاز تری فلوئورید بور:

تری فلوئورید بور بی آب دارای نقطه جوش از C -100.3 و دمای بحرانی C12.3، به طوری که می توان آن را به عنوان یک مایع یخچال تنها بین این دما ذخیره می شود. BF3 خورنده است، فلزات مناسب برای جابجایی این گاز شامل فولاد ضدزنگ می باشد. البته در حضور رطوبت، سبب خوردگی فولاد از جمله فولاد ضد زنگ می شود. تری فلوئورید بور با پلی آمیدها واکنش می دهد. پلی تترا فلوئورو اتیلن، پلی کلرو تری فلوئورو اتیلن، پلی وینیلیدن فلوئورید و پلی پروپیلن مقاومت رضایت بخشی نشان می دهند.

کاربرد گاز تری فلوئورید بور:

تری فلوئورید بور اغلب به عنوان یک معرف در شیمی آلی( معمولا به عنوان اسید لوئیس) مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال:
آغازگر واکنش های پلیمریزاسیون ترکیبات غیر اشباع مانند پلی اترها.
به عنوان کاتالیزور در واکنش هایی از قبیل: ایزومریزاسیون، آلکیلاسیون، استری شدن، تراکم و دیگر واکنش ها.
BF3 جهت تهیه دی بوران ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات ایمنی گاز تری فلوئورید بور:

BF3 بسیار سمی است و می تواند باعث مرگ یا آسیب دائمی پس از قرار گرفتن در معرض این گاز به مدت کوتاه شود(حتی در مقادیر اندک).
گاز تحت فشار، چنانچه گرم شود سبب انفجار می شود.
سبب سوختگی شدید پوست و آسیب جدی به چشم می شود.
باعث آسیب به بافت ها می شود و در صورت استنشاق، کشنده است.
مضر برای زندگی آبزیان است.


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

مطالب اخیر

خبرنامه ایمیلی

مطالب پربازدید

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان