گاز سولفور هگزا فلوراید SF6 Gas

فروش گاز سولفور هگزافلوئورید | فروش گاز هگزافلوئورو سولفید | فروش گاز SF6 | گاز هوای سنتز شده | فروش هوای صفر  | SF6 Gas | Sulfur hexafluoride Gas

سپهرگازکاویان تولید کننده و واردکننده گازهای آزمایشگاهی و مخلوط گازی (گازهای کالیبراسیون) با کیفیت بالا وتمامی تجهیزات وابسته به صنایع مختلف می باشد. سپهرگازکاویان در تامین گازهای خالص آزمایشگاهی و گازهای ترکیبی در حد درصد ،PPM،PPB از قبیل گازسولفور هگزا فلوراید فعال می باشد.
سولفور هگزا فلوراید در گرید های 99.95 ، 99.99 و 99.999 در سیلندر های کربن استیل موجود میباشد.
سولفور هگزا فلوراید با خلوص 99.95 در سیلندر 5 لیتری 2 کیلوگرم و در سیلندر 10 لیتری 5 کیلوگرم موجود میباشد.
سولفور هگزا فلوراید با خلوص 99.99 در سیلندر 40 لیتری 40 کیلوگرم موجود میباشد.
سولفور هگزا فلوراید با خلوص 99.999 در سیلندر 50 لیتری 50 کیلوگرم موجود میباشد.

 
گاز با خلوص (گرید) حجم (Lit) وزن(kg)
سولفورهگزافلوراید 

99.95mol%

5 Lit 2 kg
سولفورهگزافلوراید 

99.95mol% 

10 Lit 5 kg
سولفورهگزافلوراید 

99.99mol% 

50 Lit 50 kg
سولفورهگزافلوراید 

99.999mol%

50 Lit 50 kg

مشخصات کلی گاز سولفور هگزا فلوئورید:

گاز سولفور هگزا فلوراید ، گاز معدنی بی رنگ، بی بو، غیر قابل اشتعال، گاز گلخانه ای و عایق بسیار عالی است. معرفی و شناخت آن در سال 1960 بوده و تجهیزات گازی گاز سولفور هگزا فلوراید تا سال 1980 ساخته شده اند. امروزه ، کاربرد این گاز به حد مطلوبی رسیده و تعداد تجهیزات تعویضی ( تجهیزات روغنی جایگزین شده با گازی )، افزایش یافته است.
ساختمان مولکولی گاز سولفور هگزافلوئورید به صورت یک هشت ضلعی است که در هر گوشه آن یک اتم فلوئور و در مرکز آن یک اتم گوگرد قرار گرفته و فاصله هر اتم از اتم فلوئور 58 آنگستروم است.
اگرچه گاز سولفور هگزافلوئورید خالص به لحاظ شیمیایی خنثی می باشد، اما در عین حال یک گاز گلخانه ای قوی با یک شبکه مولکولی است که خواص آن در شرایط گرما، بسیار فراتر از دی اکسید کربن خواهد بود.

مشخصات فنی گاز سولفور هگزافلوئورید

وزن اتمی گاز سولفور هگزافلوئورید برابر با 146.06 و در فرمول شیمیایی آن %21.95 گوگرد و %78.05 فلوئور موجود است .در حالت گازی از قانون گازهای طبیعی پیروی میکند و لذا تغییر فشار فقط با تغییر درجه حرارت و آن هم در محدوده به نسبت بزرگی از آن صورت می گیرد. ویژگی فشار- حرارت گاز گاز سولفور هگزافلوئورید نمایانگر حالت تعادل بین گاز و مایع است یعنی در همان حالتی که در سیلندرهای حامل خود وجود دارد.
به دلیل ساختار غیر قطبی که دارد در آب حلالیت ناچیزی داشته اما در حلال های آلی غیر قطبی محلول است.
تجهیزات تزریق شده با گاز سولفور هگزافلوئورید ، نیازی به تعمیرات و نگهداری نداشته و بدون دردسر می باشد و معمولا به صورت مایع جابجا می شود.

نام گاز : سولفور هگزا فلوراید نماد شیمیائی : SF6
شکل مولکولی : هشت سطحی /  Octahedral جرم مولی استاندارد : 146.06gr/mol
چگالی : 6.17 g/l نقطه چوش : 64- ċ

کاربرد گاز سولفور هگزافلوئورید

گاز سولفور هگزافلوئورید ( SF6) یک دی الکتریک عالی با خواص بی نظیر در قطع کنندگی (خاموش کردن) قوس می باشد و این ویژگی منجر به کاربرد وسیع و موفقیت آمیز در کلیدهای قدرت پستهای گازی شده است .
گاز سولفور هگزافلوئورید در صنعت برق، به عنوان یک ماده عایق در تجهیزات فشار قوی و در سطوح ولتاژ بالا بسیار کاربرد دارد.
در سال، بیش از 10.000 تن گاز سولفور هگزافلوئورید تولید می شود که بیشترین مقدار آن (بیش از 8.000 تن) به عنوان یک محیط دی الکتریک گازی در صنعت الکتریکی استفاده می شود. استفاده به عنوان یک گاز بی اثر در ریخته گری منیزیم و به عنوان گاز عایق در پنجره های عایق از دیگر موارد کاربردی این گازها می باشد.

مشخصات ایمنی گاز سولفورهگزا فلوئورید

در استفاده از این گاز سولفور هگزافلوئورید، به دلیل کاهش هزینه تعمیرات ( به جهت اینکه کلیدهای گازی در مقایسه با دیگر کلیدها ، به تعمیرات کمتری نیاز دارند )، امکان مونیتورینگ اجزاء داخلی کلید و کاهش هزینه بازرسی مؤلفه های داخلی کلید، هزینه های راه اندازی در فرایندهای گازی کم می شود، قابلیت اطمینان بهبود میابد، ایمنی بالا از جمله مزایای این گاز است .

خواص خاموش کنندگی:گاز سولفور هگزافلوئورید ماده بسیار عالی برای قطع قوس الکتریکی می باشد.انرژی بالای تجزیه این گاز، قوس را به خوبی خنک می کند و خاصیت الکترو نگاتیو بودن آن سریعا الکترونهای آزاد را جذب کرده و باعث می شود تا تحمل ولتاژهای بالا ممکن گردد. تحت شرایط مشابه قدرت خاموش کنندگی درگاز سولفور هگزافلوئورید بیش از صد برابر هوا می باشد.

خواص استقامت الکتریکی: استقامت الکتریکی گاز سولفور هگزافلوئورید تحت شرایط مشابه بیش از دوبرابر استقامت عایقی هوا است.خاصیت الکترونگاتیو بودن گاز سولفور هگزافلوئورید و نقش آن در جمع آوری الکترونهای آزاد عامل اصلی این قابلیت است.
نکته مهم این است که اضافه شدن مقدار کمی گاز سولفور هگزافلوئورید ، استقامت عایقی هوا را به شدت افزایش میدهد ولی برعکس اضافه شدن هوا به گاز سولفور هگزافلوئورید تاثیر چندانی بر روی استقامت عایقی آن ندارد.

سایر خواص فیزیکی: گاز سولفور هگزافلوئورید گازی بی بو، بی رنگ ، غیرسمی و غیر قابل اشتعال است و وزن ملکولی آن برابر 146.06 می باشد که 5 برابر سنگینتر از هوا می باشد.خواص خاموش کنندگی و عایقی گاز سولفور هگزافلوئورید به دانسیته آن بستگی دارد و به همین جهت از دانسیته سنج در کنترل مقدار گاز در کلید استفاده می شود.دانسیته مناسب جهت استفاده در تجهیزات فشار قوی در محدوده 25 کیلوگرم بر متر مکعب تا 70 کیلوگرم بر متر مکعب است.برای درجه حرارتهای پائین باید توجه شود که دانسیته گاز به حدی نباشد که که در شرایط سرد سبب مایع شدن گاز گردد. مطابق استاندارد ، مقدار مجاز نشتی گاز سولفور هگزافلوئورید کمتر از یک درصد در سال می باشد.

عملکرد تحت شرایط تخلیه الکتریکی: تخلیه الکتریکی سبب تجزیه گاز سولفور هگزافلوئورید می شود که تحت شرایط عادی قابل برگشت است.

SF6<=======>S+6F

پس از تجزیه گاز ، فعل و انفعال ثانویه با الکترودهای فلزی تصعید شده ترکیبات گاز یا جامد را بوجود می آورند.این ترکیبات خود نیز مواد عایقی خوبی هستند لذا رسوب آنها روی مقره از خاصیت عایقی نمی کاهد.اما در صورتی که رطوبت در محفظه از حدخاصی بالاتر باشد ترکیب هیدروژن فلوراید HF ایجاد می شود ، که این ماده شدیدا هر نوع ماده ای که شامل Sio2 باشد (همانند شیشه و چینی) را مورد آسیب قرار می دهد لذا حتما باید میزان رطوبت در محفظه در حد پائین نگه داشته شود.

CuF2+H2O=======>CuO+2HF
SF4+H2O=======>SOF2+2HF

تماس با سولفور هگزا فلوراید

خروج سریع مایع سرد می تواند به چشم آسیب جدی وارد نماید و موجب سوختگی چشم شود.
خروج سریع مایع سرد می تواند به چشم آسیب جدی وارد نماید و موجب سوختگی پوست شود
در غلظت های بالاتر از 1000ppm ایجاد مسمومیت می نماید.
در صورتیکه سیلندرهای تحت فشار این گاز در مجاورت آتش قرار بگیرند منفجر می گردند.
اثر گلخانه ای بسیار زیادی دارد .
کمکهای اولیه:
تماس با چشم:سریعا چشم را با آب ولرم بشوئید و در این حالت پلک ها را بالا و پائین نمائید. و به پزشک مراجعه شود.
تماس با پوست:سریعا موضع را با آب ولرم شستشو دهید .به پزشک مراجعه شود.
بلعیدن و خوردن:خوردن این گاز متداول نمی باشد.
تنفس:مصدوم را به محیط باز منتقل نمائید و در صورت نیاز از روش تنفس مصنوعی جهت احیاء استفاده کنید.سریعا فرد را به مرکز امداد منتقل نمائید.
اطلاعات پزشکی:علائم حیاتی فرد(دما ، فشار خون و …) را مرتب کنترل نمائید و فرد مصدوم می بایست کمتربن حرکت فیزیکی را انجام دهد.
اطفاء حریق:خطر آتش گیری:سولفور هگزا فلوراید قابل انفجار نمی باشد اما سیلندرهای آن در اثر بالا رفتن دما و نتیجتا بالا رفتن فشار منفجر می گردند.
نحوه مناسب اطفاء:پودر خشک ، فوم، مه ، دی اکسید کربن
سایر اطلاعات:برای خاموش کردن آتش باید فاطله ایمن را رعایت کرد و یا مواد قابل انفجار را در جای ایمن یا تا حد امکان دور نگه داری نمود.
مراقبت های شخصی در زمان کار با ماده :
از دستکش ، لباس، کفش ایمنی استفاده نمائید.
از عینک ایمنی مخصوص مواد شیمیائی استفاده شود .
از لباس مناسب استفاده نمائید .
از ماسک تمام صورت SCBA استفاده کنید.
عملیات امداد در هنگام پخش تصادفی گاز در محیط کارابتدا در صورت امکان شیر اصلی را ببندید.
جلوی نشت مواد را بطور ایمن بگیرید.
جابجائی و انبارش :
احتیاط های جابجائی
در هنگام حمل ، درپوش روی سیلندر می بایست بصورت کامل بسته شود.
جهت حمل از چرخ دستی استفاده گردد و سیلندر با زنجیر روی چرخ مهار گردد.
شرایط انبارداری
در پوش سیلندر در هنگام انبارداری نیاز است بسته بماند.
سیلندرها به دور از اشعه مستقیم خورشید و گرما و کلیه منابع مشتعل و محترق شونده انبار نمائید.
تهویه محیط نگهداری می بایست مناسب باشد.
سیلندرها در محل نگهداری می بایست بصورت ایمن مهار گردند .
محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار می بایست به دور از آتش باشد.
محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار جهت جلوگیری از پوسیدگی آلیاژ سیلندرها می بایست خشک باشد.
کلیه سیلندرهای تحت فشاردر محل نگهداری می بایست در مقابل خطرات آسیب فیزیکی به بدنه شیر وسیلندر حفاظت گردند.
بسته بندی مناسب
در مقادیر کوچک و در محل هائی با تهویه مناسب نگهداری گردد.
تنها در سیلندرهای مخصوص گاز کلر نگهداری گردد.
سیلندرهای نگهداری کلیه گازهای تحت فشار که از جنس فولادی بدون درز می باشند بصورت دوره ای
هرپنج سال یک بار مطابق استاندارد ملی ایران با شماره 2972 نیاز است مورد آزمون قرار گیرند.
اطلاعات سم شناختی :
گاز سولفور هگزا فلوراید در غلظت های بیش از 1000ppm سمی می باشد.
مسمومیت تنفسی
در صورت بالا رفتن غلظت.
میزان تاثیر گازها بر روی بدن به سه عامل بستگی دارد .
1-میزان سمیت گاز
2-درصد گاز پخش شده در محیط
3-زمان تنفس مصدوم
پایداری و واکنش پذیری :
در شرایط معمولی پایدار است.
دمای نگهداری می بایست کمتر از 52 درجه سانتیگراد باشد.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *