گاز سیس 2 بوتن C4H8 Gas

فروش گاز سیس 2 بوتن

فروش گاز سیس 2-بوتن | فروش گاز سیس بوتیلن | cis-Butylene | cis-Butene 2

سیس 2-بوتن | cis-1,2-Dimethylethylene | cis-2-Butene | (Z)-2-Buten

ساختار شیمیایی سیس 2- بوتن : 

H3C-CH=CH-CH3

کاربرد سیس 2-بوتن :

در تولید لاستیک بوتیل از سیس 2-بوتن استفاده میکنیم.
ازسیس 2-بوتن به عنوان خوراک برای تولید پروپیلن با قلب و تحریف و یا برای تولید octenes و مخلوط های بوتن-2 دیمر استفاده میکنیم .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیس 2-بوتن:

وزن مولکولی 56.106g/mol
فاز جامد 
نقطه ذوب 138.89 منفی درجه سانتی گراد
گرمای  نهان ذوب 130.278kj/kg
فاز مایع
چگالی مایع 640.07kg/m3
مایع معادل/  گاز v260.04vol/vol
نقطه جوش (1.013 bar) : 3.72 °C
گرمای نهان تبخیر نقطه (1.013 bar at boiling point) : 414.2 kJ/kg
فاز گازی
چگالی گاز (1.013 bar at boiling point) : 2.5743 kg/m3
چگالی گاز (1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 2.4583 kg/m3
ضریب تراکم (Z) (1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 0.96503
وزن مخصوص 1.93
حجم شخص (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.4228 m3/kg
ظرفیت گرمایی در فشار ثابت (Cp) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 7.668834E-02 kJ/(mol.K)
ظرفیت گرمایی درحجم ثابت (Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.0739 kJ/(mol.K)
نسب گرمایی ویژه (Gamma:Cp/Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 1.1319
ویسکوزینه (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 7.9961E-05 Poise
رسانایی گرمایی (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 15.775 mW/(m.K)

برگه های اطلاعات ایمنی (SDS) شامل اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده محصول، خواص فیزیکی و شیمیایی، اثرات بالقوه بر روی سم شناسی و محیط زیست، شناسایی خطرات، دست زدن و دستورالعمل ذخیره سازی، و همچنین توصیه حفاظت پرسنل و اطلاعات مربوط به نیاز حمل و نقل، کمک های اولیه و هدایت را عنوان می کند .
خطرات عمده :
گاز سیس 2-بوتن آنش زا است .
گاز سیس 2-بوتن سمی نیست و بوی آن کمی معطر می باشد.
کلاس DOT خطر (USA): گاز قابل اشتعال


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

مطالب اخیر

خبرنامه ایمیلی

مطالب پربازدید

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان