گاز هیدروژن کلرید HCL Gas

فروش گاز هیدروژن کلرید

فروش گاز هیدروژن کلرید HCL Gas | فروش گاز HCL | هیدروكلريك اسید | فروش Hydrogen chloride

گازهیدروژن کلرید | انیدرس هیدروژن كلريد | هیدروژن كلريدآبی | مورياتیك اسید | گاز Hydrogen chloride

مشخصات کلی گاز هیدروژن کلرید:

هیدروژن کلرید، گاز بی رنگ مايل به زرد با بوی تند تحريك كننده (بصورت گاز فشرده مايع حمل می شود) می باشد.
ترکیب هیدروژن کلرید با فرمول شیمیایی HCl، در دمای اتاق به صورت گاز بی رنگ است که در تماس با محیط مرطوب دود سفید رنگی(هیدرو کلریک اسید) ایجاد می کند. گازهای هیدروژن کلرید و هیدروکلریک اسید در تکنولوژی و صنعت بسیار پر اهمیت هستند. هیدرو کلریک اسید محلول آبی هیدروژن کلرید می باشد.
هیدروژن کلرید یک مولکول دواتمی شامل اتم هیدروژن و اتم کلر که با پیوند کووالانسی یگانه به یکدیگر متصل شده اند، می باشد. از آنجائیکه اتم کلر، الکترونگاتیوتر از اتم هیدروژن است پیوند تشکیل شده مابین دو اتم بسیار قطبیست. بنابراین، مولکول دارای گشتاور دوقطبی بالا با بار جزئی منفی روی اتم کلر و بار جزئی مثبت روی اتم هیدروژن می باشد. بنابراین این ترکیب بسیار محلول در آب ( و در حلال های قطبی) است.

تولید:
بیشترین هیدروژن کلرید تولید شده در مقیاس صنعتی، برای تولید هیدروکلریک اسید استفاده می شود.
سنتز مستقیم:
در صنعت کلر-قلیایی، محلول برین( مخلوط سدیم کلرید و آب) الکترولیز شده و گاز کلر، گازگازهیدروژن و سدیم هیدروکسید تولید می کنند.

2NaCl + 2H2O → Cl2 + 2NaOH + H2

گاز کلر خالص در حضور نور UV می تواند با هیدروژن ترکیب شده و هیدروژن کلرید تولید کند.

Cl2(g) + H2(g) → 2 HCl(g)


سنتز آلی:
بیشترین تولید هیدروکلریک اسید با تشکیل ترکیبات آلی کلردار و فلوئور دار مانند تفلون، فرئون، و سایر CFC ها، همانند کلرواستیک اسید و پلی وینیل کلرید همراه است. اغلب این شیوه تولید هیدروکلریک اسید با استفاده آن در محل، همراه است. در واکنش های شیمیایی، اتم های هیدروژن روی هیدروکربن ها، با اتم کلر جانشین می شوند و اتم هیدروژن آزاد شده با دیگر اتم کلر باقی مانده ترکیب شده و هیدروژن کلرید تشکیل می دهد. در ادامه طی واکنش فلوئور دار شدن، فلوئور جایگزین کلر شده و دوباره هیدروژن کلرید تولید می کند.

R−H + Cl2 → R−Cl + HCl
R−Cl + HF → R−F + HCl

گاز HCl آزاد شده، یا به صورت مستقیم و یا محلول در آب، در مقیاس آزمایشگاهی یا صنعتی دوباره مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی گاز هیدروژن کلرید:

به خاطر طبیعت اسیدی HCl، هیدروژن کلرید مخصوصا در حضور رطوبت خورنده است.
حلالیت HCl(g/l) در حلال های رایج

دما (ᵒC)

0

20

30

50

آب

823

720

673

596

متانول

513

470

430

 

اتانول

454

410

381

 

اتر

356

249

195

 

خصوصیات فیزیكی وشیمیایی:

      جرم مولکولی(g/mol)

حلالیت(%)

فشاربخار(atm)

نقطه ذوب(˚F)

نقطه جوش(˚F)

36.5

67

40.5

173.6-

121-

ترکیب آب با HCl، طی یک واکنش برگشت پذیر، سبب تولید کاتیون هیدرونیوم +H3O و آنیون –Cl می شود.

HCl + H2O → H3O+ + Cl−

ثابت تفکیک اسیدی(Ka) این واکنش بسیار بالاست در نتیجه HCl به طور کامل در آب یونیزه می شود. حتی در غیاب آب، هیدروژن کلرید می تواند به عنوان یک اسید عمل کند. به عنوان مثال، هیدروژن کلرید می تواند در سایر حلال های خاص مانند متانول حل شده و به عنوان یک کاتالیزور اسیدی برای واکنش های شیمیایی که نیاز به شرایط بی آب دارند، به کار گرفته شود.

HCl + CH3OH → CH3O+H2 + Cl−

کاربرد گاز هیدروژن کلرید:

بیشترین مقدار هیدروژن کلرید، برای تولید هیدروکلریک اسید استفاده می شود؛ همچنین یک عامل مهم در تبدیلات شیمیایی صنعتی زیر می باشند:
-هیدروکلردار شدن لاستیک
-تولید کلریدهای وینیلی و آلکیلی
در صنعت نیم رساناها، هیدروژن کلرید هم برای تولید کریستال های نیم رسانا و هم برای خالص سازی سیلیکون از طریق تری کلروسیلان(3SiHCl)، مورد استفاده قرار می گیرد.
هیدروژن کلرید می تواند جهت پرز زدایی از پنبه و جدا کردن آن از پشم بکار گرفته شود.
در آزمایشگاه ها، فرم های بدون آب گاز، به صورت ویژه برای تولید اسیدهای لوئیس بر پایه کلر مفید هستند که بدین منظور باید فوق العاده خشک باشند. هیدروژن کلرید همچنین می تواند جهت خشک کردن فرم های هیدراته متناظر این مواد از طریق عبور دادن آن از بالای این مواد، مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات ایمنی گاز هیدروژن کلرید:

قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیرقابل اشتعال.
مواد ناسازگار/ واكنش پذير: هیدروكسیدها، آمین ها، قلیاها، مس، برنز، روی (نكته: خورنده فلزی).
مواجهه: استنشاقی، گوارشی (مايع) و تماس پوستی و يا چشمی
علائم: تحريك بینی، گلو و حنجره، سرفه، سكسكه، درماتیت، محلول: سوزش چشم و پوست، مايع: سرمازدگی، در حیوانات: اسپاسم حنجره، ادم ريه.
ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كلیه ها.
اقدامات حفاظتی:
حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی لازم است.
اقدامات كنترل اضطراری:
آتش سوزی:
• استفاده از پودر خشک
• CO2( به غیر از سیانیدها)
• اسپری آب، فوگ یا فوم ضد الکل
• عدم استفاده از جريان مستقیم آب
• در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی
نشتی يا ريخت و پاش:
• حذف تمامی منابع تولید جرقه
• اتصال به زمین وسايل مورد استفاده
• استفاده از تجهیزات فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده
• جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان
• پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها
• زيرزمین و فضاهای بسته
• استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان

كمک های اولیه:
تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 12 دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.
در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.
تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.
تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.
تماس خوراكی: محلول: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

مطالب اخیر

خبرنامه ایمیلی

مطالب پربازدید

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان