جدول اطلاعات فنی گازها

در  جدول ذیل  کلیه ی اطلاعات مربوط به فرمول مولکولی، فشار بخار، خورندگی و غیر خورندگی، اتش زا بودن، سیلندر مناسب میکس گاز ها و جنس شیر آنها ذکر شده :

نوع سیلندر/ نوع شیر

طبقه بندی گازها

خورندگی/سمی

رنگ/بو

آتش زا

فشار بخار در 25°C

نام کامل لاتین

فرمول مولکولی

نام گاز

ردیف

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده /غیرسمی

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

……

Argon

Ar

آرگون

1

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار پایین

خورنده/ 25ppm

تند، تحریک کننده/بیرنگ

غیر آتش زا

9/9

Ammonia

NH3

آمونیاک

2

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

آتش زا

41/87

Ethane

C2H6

اتان

3

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ غیر سمی

شیرین/بی رنگ

آتش زا

69/5

Ethylene

C2H4

اتیلن

4

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ غیر سمی

سیر مانند /بی رنگ

آتش زا

47/7

Acetylene

C2H2

استیلن

5

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ >21 vol%

بی بو/ ابی کمرنگ

غیر آتش زا

……..

Oxygen

O2

اکسیژن

6

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار پایین

غیر خورنده/ غیر سمی

کمی نامطبوع/بی رنگ

آتش زا

3/5

Iso-Butane

Iso-C4H10

ایزوبوتان

7

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار پایین

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو /بی رنگ

آتش زا

9/5

Propane

C3H8

پروپان

8

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار پایین

غیر خورنده/ غیر سمی

بوی نفت/بی رنگ

آتش زا

11/6

Propylene

C3H6

پروپیلن

9

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ 5000ppm

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

64/47

Carbon Dioxide

CO2

دی اکسید کربن

10

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار پایین

خورنده/ 2ppm

تند، تحریک کننده/بی رنگ

غیر آتش زا

4/0015

Sulfur Dioxide

SO2

دی اکسید گوگرد

11

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ 22.8ppm

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

22/8(20°C)

Sulfur Hexafluoride

SF6

سولفور هگزا فلوراید

12

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار بالا

خورنده/ 10ppm

تخم مرغ فاسد/بی رنگ

آتش زا

20/21

Hydrogen Sulfide

H2S

سولفید هیدروژن

13

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار پایین

خورنده/ 0.5ppm

تند، تحریک کننده

غیر آتش زا

3/822

Chlorine

CL2

کلر

14

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

آتش زا

….

Methane

CH4

متان

15

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ 25ppm

بی بو/بی رنگ

آتش زا

……

Carbon Monoxide

CO

مونوکسید کربن

16

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار پایین

غیر خورنده/ غیر سمی

کمی نامطبوع/بی رنگ

آتش زا

2/4

N-Butane

N-C4H12

نرمال بوتان

17

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

Nitrogen

N2

نیتروژن

18

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار پایین

خورنده/ 3ppm

کمی تحریک کننده/بی رنگ

قابلیت اکسید کنندگی بالا

1/2

Nitrogen Dioxide

NO2

نیتروژن دی اکسید

19

کربن استیل / برنجی

مایع شونده فشار بالا

غیر خورنده/ غیر سمی

شیرین /قهوه ایی مایل به قرمز

قابلیت اکسید کنندگی بالا

57/21

Nitrous Oxide

N2O

نیتروس اکساید

20

آلومینیومی/ استیل

مایع شونده فشار بالا

خورنده/ 25ppm

کمی تحریک کننده/بی رنگ

قابلیت اکسید کنندگی بالا

51/5(20°C)

Nitric Oxide

NO

نیتریک اکسید

21

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

Helium

He

هلیم

22

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

غیر آتش زا

Zero  Air

Z.AIR

هوای خشک

23

کربن استیل / برنجی

دائمی

غیر خورنده/ غیر سمی

بی بو/بی رنگ

آتش زا

Hydrogen

H2

هیدروژن

24

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *