مقایسه گاز N2 و O2 | مقایسه نیتروژن و اکسیژن | خرید N2 و O2


برای خرید گازهای نیتروژن و اکسیژن، همچنین انواع گازهای خالص، آزمایشگاهی، کالیبراسیون، ترکیبی، انواع سیلندر و شارژ سیلندر، با سپهر گاز کاویان تماس بگیرید. 02146835980 – 02146837950 – 02146837072

خرید نیتروژن و اکسیژن
سپهر گاز کاویان تأمین کننده گاز نیتروژن و سایر گازهای صنعتی و ازمایشگاهی

مقایسه گاز N2 و O2

نیتروژن و اکسیژن دو عنصر شیمیایی هستند که گازهای دو اتمی آنها در هوا وجود دارند. این دو گاز دارای تفاوت های زیادی در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، کاربردها و ایمنی هستند.

نیتروژن
N2 یک گاز بی اثر است. این بدان معناست که به راحتی با سایر عناصر واکنش نمی دهد. نیتروژن در حالت مولکولی (N2) دو اتم Nرا با پیوند سه گانه به یکدیگر متصل می کند. این پیوند بسیار قوی است و به راحتی شکسته نمی شود.

اکسیژن
O2 یک گاز واکنش پذیر است. این بدان معناست که به راحتی با سایر عناصر واکنش می دهد. اکسیژن در حالت مولکولی (O2) دو اتم O را با پیوند دوگانه به یکدیگر متصل می کند. این پیوند قوی است، اما ضعیف تر از پیوند سه گانه نیتروژن است.

موقعیت در جدول تناوبی

نیتروژن و اکسیژن هر دو در دوره دوم جدول تناوبی قرار دارند. O در گروه 16 قرار دارد، که به عنوان گروه کالکوژن ها نیز شناخته می شود. N در گروه 15 قرار دارد، که به عنوان گروه نافلزها نیز شناخته می شود.

عدد اکسایش

عدد اکسایش یک عدد فرضی است که به اتم یک عنصر در یک ترکیب داده می شود تا مشخص شود که این اتم در ترکیب تا چه حد الکترون از دست داده یا به دست آورده است.

عدد اکسایش O

Oxygen در حالت اکسیداسیون صفر در مولکول اکسیژن (O2) وجود دارد. در ترکیبات دیگر، اکسیژن معمولاً در حالت اکسیداسیون منفی دو است. این بدان معناست که اکسیژن دو الکترون از اتم دیگری گرفته است.

عدد اکسایش N

Nitrogen در حالت اکسیداسیون صفر در مولکول نیتروژن (N2) وجود دارد. در ترکیبات دیگر، نیتروژن می تواند در حالت های اکسیداسیون مختلف از -3 تا +5 وجود داشته باشد.

مقایسه عدد اکسایش نیتروژن و اکسیژن

در ترکیبات، عدد اکسایش O معمولاً منفی دو است. این بدان معناست که اکسیژن معمولاً الکترون از اتم دیگری می گیرد. عدد اکسایش N می تواند در ترکیبات مختلف متفاوت باشد. در ترکیبات اکسید کننده، نیتروژن می تواند عدد اکسایش مثبت داشته باشد. در ترکیبات کاهش دهنده، N می تواند عدد اکسایش منفی داشته باشد.

نمونه هایی از عدد اکسایش N و O
در آب (H2O)، عدد اکسایش اکسیژن -2 و عدد اکسایش هیدروژن +1 است.
در آمونیاک (NH3)، عدد اکسایش نیتروژن -3 و عدد اکسایش هیدروژن +1 است.
در اسید نیتریک (HNO3)، عدد اکسایش نیتروژن +5 و عدد اکسایش اکسیژن -2 است.
در نیترات پتاسیم (KNO3)، عدد اکسایش نیتروژن +5 و عدد اکسایش اکسیژن -2 است.
نکته:

عدد اکسایش Oxygen معمولاً منفی دو است. عدد اکسایش Nitrogenمی تواند در ترکیبات مختلف متفاوت باشد. در ترکیبات اکسید کننده، N می تواند عدد اکسایش مثبت داشته باشد. در ترکیبات کاهش دهنده، N می تواند عدد اکسایش منفی داشته باشد.

 

مقایسه نیتروژن و اکسیژن از نظر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

 

ویژگی

Nitrogen

Oxygen

عدد اتمی

7

8

نماد

N

O

نقطه ذوب

-210 درجه سانتیگراد

-218.79 درجه سانتیگراد

نقطه جوش

-195.8 درجه سانتیگراد

-183.00 درجه سانتیگراد

چگالی

 گرم بر سانتی متر مکعب 1.2506

گرم بر سانتی متر مکعب  1.429

مولکول

N2

O2

حالت طبیعی

گاز

گاز

حلالیت در آب

کم

کم

اشتعال پذیری

غیر قابل اشتعال

قابل اشتعال

سمی بودن

بی ضرر

سمی در غلظت های بالا

مقایسه نیتروژن و اکسیژن از نظر کاربرد

 

کاربرد

N2

O2

تولید مواد غذایی

برای محافظت از مواد غذایی از فساد استفاده می شود برای پخت و پز و سایر کاربردهای خانگی استفاده می شود
داروسازی

برای تولید داروها و سایر محصولات پزشکی ستفاده می شود

برای بیهوشی و سایر کاربردهای پزشکی استفاده می شود

پتروشیمی

برای تولید کود، پلاستیک و سایر محصولات پتروشیمی استفاده می شود

برای سوختن در فرآیندهای صنعتی استفاده می شود

صنایع فلزی

برای جوشکاری و سایر فرآیندهای صنعتی استفاده می شود

برای برش فلزات استفاده می شود

آزمایشگاه ها

برای آزمایشات علمی استفاده می شود

برای آزمایشات پزشکی و تحقیقات علمی استفاده می شود

پزشکی برای بیهوشی و حمایت از زندگی استفاده می شود

برای درمان کمبود اکسیژن استفاده می شود

 

مقایسه  از نظر ایمنی

نیتروژن یک گاز بی اثر است و معمولاً برای انسان خطرناک نیست. با این حال، استنشاق نیتروژن خالص می تواند منجر به خفگی شود. اکسیژن یک گاز قابل اشتعال است و در غلظت های بالا سمی است. استنشاق اکسیژن خالص می تواند منجر به آسیب ریه شود.

واکنش پذیری نیتروژن و اکسیژن

تفاوت واکنش پذیری نیتروژن و اکسیژن ناشی از ساختار الکترونی آنها است. اتم N دارای 5 الکترون ظرفیت است که در سه اوربیتال p قرار دارند. این اوربیتال ها به طور کامل اشغال نشده اند و بنابراین نیتروژن تمایل دارد با سایر عناصر واکنش دهد تا این اوربیتال ها را اشغال کند.

اتم O دارای 6 الکترون ظرفیت است که در دو اوربیتال p قرار دارند. این اوربیتال ها به طور کامل اشغال شده اند و بنابراین اکسیژن تمایل کمتری به واکنش با سایر عناصر دارد.

نتیجه گیری

نیتروژن و اکسیژن دو گاز ضروری هستند که در زندگی روزمره ما نقش دارند. این دو گاز دارای تفاوت های زیادی در ویژگی ها، کاربردها و ایمنی هستند.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *