آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون انواع گاز سنج ها

آزمایشگاه کالیبراسیون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمایشگاه کالیبراسیون گاز

شرکت سپهر گاز کاویان آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد دارنده گواهینامه ایزو17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ملی ایران در زمینه کالیبراسیون انواع گاز سنج ها به شرح زیر میباشد:

1-انواع گاز سنج های پرتابل(قابل حمل) از برندهای مختلف

2-انواع گاز سنج های ثابت (کالیبراسیون در سایت مشتری)

3-صحت عملکرد آنالایزر گاز کروماتوگرافی (دما، فلو، دتکتور)


افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

مشخصات فنی گازها

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان