افتخارات شرکت سپهر گاز کاویان

آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون و آزمون
تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون با ارائه گواهینامه ISO17025
کالیبره انواع آنالیزورها، گاز سنج‌های تک فاز و چند فاز
دارنده گواهینامه ISO17025 از مرکز تائید صلاحیت ایران
ISO17025: Calibration Laboratory NACI/Lab/913
ISO17025: Test Gas Laboratory NACI/Lab/917