گاز ایزو بوتیلن C4H8 Gas

فروش گاز ایزوبوتیلن

فروش گاز ایزوبوتیلن | C4H8 Gas | ایزوبوتن |Isobutene | 2-Methyl-1-propene | gamma-Butylene  Isobutene  Isobutylene | 1,1-Dimethylethylene | 2-Methylpropen

کاربرد ایزوبوتن 

از جمله کاربردهای گاز ایزوبوتیلن میتوان به موراد زیر اشاره کرد:

در تولید مواد خام polybutene(buthyl لاستیک) از ایزو بوتیلن استفاده میکنند.
Isobutene متوسط در ساخت terbuthyl متیل اتر (MTBE) است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی ایزوبوتن:

وزن مولکولی

56.106g/mol

فاز جامد 
نقطه ذوب 140.34 منفی درجه سانتی گراد
گرمای  نهان ذوب

105.714kj/kg

فاز مایع
چگالی مایع

626.479nkg/m3

نقطه جوش

(1.013 bar) : 255.8°C

 گرمای نهان تبخیر نقطه

(1.013 bar at boiling point) : 391.634 kJ/kg

فاز گازی
چگالی گاز

(1.013 bar at boiling point) : 2.6839 kg/m3

چگالی گاز

(1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 2.4496 kg/m3

ضریب تراکم

(Z) (1.013 bar and 15 °C (59 °F)) : 0.96845

وزن مخصوص 1.93
حجم شخص

(1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.424 m3/kg

ظرفیت گرمایی در فشار ثابت

(Cp) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 0.0914 kJ/(mol.K)

ظرفیت گرمایی درحجم ثابت

(Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 8.180001E-02 kJ/(mol.K)

نسب گرمایی ویژه

(Gamma:Cp/Cv) (1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 1.117

ویسکوزینه

(1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 7.364E-05 Poise

رسانایی گرمایی

(1.013 bar and 25 °C (77 °F)) : 14.988 mW/(m.K)

برگه‌های اطلاعات ایمنی (SDS) شامل اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده محصول، خواص فیزیکی و شیمیایی، اثرات بالقوه بر روی سم شناسی و محیط زیست، شناسایی خطرات، دست زدن و دستورالعمل ذخیره سازی، و همچنین توصیه حفاظت پرسنل و اطلاعات مربوط به نیاز حمل و نقل، کمک های اولیه و هدایت را عنوان می کند.

خطرات عمده 
ایزو بوتیلن آتش‌زا است و درصد آن 1.6-10
بوی زغال سنگ را دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *