گاز ترکیبی آزمایشگاهی

گاز ترکیبی آزمایشگاهی به مخلوطی از دو یا چند گاز خالص گفته می‌شود که برای مصارف مختلف در آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود. این نوع گازها در طیف وسیعی از کاربردها، از جمله موارد زیر استفاده می‌شوند:
کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی: برای مثال، مخلوط‌های گازی با مقادیر مشخصی از دی‌اکسید کربن برای کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیری pH استفاده می‌شوند.
تحقیقات علمی: دانشمندان از مخلوط‌های گازی برای مطالعه پدیده‌های مختلف شیمیایی و فیزیکی استفاده می‌کنند.
کاربردهای صنعتی: برخی از مخلوط‌های گازی در فرآیندهای صنعتی مانند جوشکاری و برش فلزات به کار می‌روند.