گاز نرمال بوتان n-C4H10 Gas

فروش گاز نرمال بوتان | فروش C4H10 | فروش n-C4H10 | فروش گاز N-Butane | گاز ان- بوتان | متیل اتیل متان | گاز n-C4H10 | گاز N-Butane | گاز Diethyl | UN 1011

نام های دیگر محصول: گاز ان- بوتان | گاز نرمال بوتان | فرئون 600 | گاز نفتی مایع شده | | UN 1075| A-17 | Bu-Gas

گاز نرمال بوتان وارداتی گرید 99.5 در سیلندر های کربن استیل موجود میباشد .
گاز نرمال بوتان گرید 99.9 در سیلندر 5 لیتری به میزان 0.75 کیلوگرم ، در سیلندر 10 لیتری به میزان 1.5کیلوگرم و در سیلندر 50 لیتری به میزان 20 کیلوگرم درسیلندر های کربن استیل موجود میباشد.

گاز  با خلوص (گرید) حجم (Lit) وزن (kg)
گاز نرمال بوتان

99.5 mol%

5 Lit 0.75 kg
گاز نرمال بوتان

99.5 mol%

10 Lit 1.5 kg
گاز نرمال بوتان

99.5 mol%

50 Lit 20 kg

مشخصات کلی گاز نرمال بوتان

گاز نرمال بوتان که با عنوان ان- بوتان هم شناخته شده است؛ گازی قابل اشتعال، بی رنگ و غیر سمی است که بویی شبیه به بوی گاز طبیعی دارد و به راحتی به حالت مایع در می آید.
بوتان ترکیب آلی است که با داشتن 4 اتم کربن، در دسته آلکان ها قرار می گیرد. در دمای اتاق و فشار اتمسفر، بوتان به حالت گاز می باشد.
در تماس با پوست ممکن است سبب یخ زدگی شود.

مشخصات فنی گاز نرمال بوتان

قرار گرفتن در معرض 1% از گاز نرمال بوتان سبب احساس خواب آلودگی می شود اما هیچ اثر سیستماتیک دیگری بر روی بدن نخواهد داشت.
نرمال بوتان در غلظت های کمتر از %0.5، از طریق حس بویایی قابل شناسایی نمی باشند.
هنگامی که اکسیژن به مقدار کافی موجود باشد، از سوختن بوتان، دی اکسید کربن و آب حاصل می شود و در صورت کمبود اکسیژن، امکان تشکیل دوده و یا مونوکسید کربن هم وجود دارد.

مشخصات شیمیایی و فیزیکی گاز نرمال بوتان

گاز ایزوبوتان با نام دیگر methylpropane ، یک ایزومر بوتان است. ایزو بوتان ساده ترین آلکانی است که در آن یک کربن به سه کربن دیگر متصل است . نگرانی از تخریب لایه ازن توسط گاز فرئون استفاده از isobutane را به عنوان یک گاز برای سیستم های تبرید افزایش داده است و به عنوان R-600A شناخته شده است .

وزن مولکولی 58.14 g/mol
فرمول مولکولیفرمول مولکولی C4-H10 n
نقطه ذوب -135.4°C
فشار بخار 16.3 psi
نقطه جوش 1تا 1- درجه سانتی گراد
دمای بحرانی 151.9°C
غلظت بخار 2


کاربرد گاز نرمال بوتان

نرمال بوتان می تواند به تنهایی یا به صورت مخلوط شده با پروپان جهت تهیه بنزین ترکیبی، به عنوان یک گاز سوخت، مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر با پروپان و سایر هیدروکربن ها ترکیب شده و گاز مایع شده با نام تجاری LPG را نتیجه می دهد.
نرمال بوتان، ماده اولیه تولید اتیلن و بوتادی ان و همچنین ماده کلیدی جهت تولید لاستیک مصنوعی می باشد.
C4H10 به عنوان ماده اولیه تهیه مالئیک انیدرید در فرایند کاتالیزوری DuPont می باشد.
2 CH3CH2CH2CH3 + 7 O2 → 2 C2H2(CO)2O + 8 H2O
و نیز به عنوان ماده اولیه، جهت تولید مواد پتروشیمی پایه ای در کراکینگ بخار به کار می رود. همچنین به عنوان سوخت فندک و به عنوان سوخت اسپری ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
گاز خنک کننده در سیستم های تبرید : در یخچال و فریزر خانگی ، به عنوان یک نیروی محرکه در افشانه ها معمولا ایزو بوتان به عنوان یک ماده خام در صنعت پتروشیمی برای مثال در سنتز isooctane استفاده می شود.
ایزو بوتان در مخلوط با آرگون، در شمارشگر گایگر و به عنوان آشکارساز در فلورسانس اشعه X (XRF) به عنوان quentching گاز استفاده می شود همچنین به عنوان گاز معرف شیمیایی طیف سنجی جرمی یونیزاسیون استفاده می شود. در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، isobutane به عنوان نقطه مرجع در اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود. Isobutane در مخلوط گاز کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی استفاده می شود
برای سرمایش و تولید کود استفاده می شود.

مشخصات ایمنی گاز نرمال بوتان

استنشاق نرمال بوتان می تواند سبب خواب آلودگی، بی حالی، خفگی، آریتمی قلبی، نوسانات فشارخون و از دست دادن حافظه کوتاه مدت و حتی مرگ شود.
در صورت تماس چشمی: چشم را فورا با مقدار آب فراوان شست و شو دهید.
در صورت استنشاق: مصدوم را در معرض هوای تازه قرار دهید. چنانچه نفس نمی کشد، تنفس مصنوعی توسط پرسنل آموزش دیده انجام گیرد.
در صورت تماس پوستی: محل موردنظر را با آب فراوان بشویید. لباس و کفش آلوده شده را فورا جدا کنید. در مورد تماس با حالت مایع نرمال بوتان، بافت یخ زده را به آرامی با آب ولرم شست و شو دهید.

احتیاط های لازم
نکات ایمنی :
نرمال بوتان در دمای عادی قابل اشتعال است . راههای خاموش سازی : فوم ، CO2 ، مواد شیمیایی خشک و…
روش های ویژه ایمنی : استفاده از اسپری آب برای خنک کردن محفظه های در معرض آتش ، و برای پراکنده کردن گاز در صورتی که نشتیات مشتعل نشده باشند .
گاز نرمال بوتان گازی بی رنگ و بدون بو(به صورت مصنوعی بودار می شود) و در دمای معمولی به صورت مایع است.گاز.محل نگهداری نرمال بوتان باید دارای تهویه مناسب باشد.گاز نرمال بوتان تحت فشار می باشد و باید از لوازم تقلیل فشار(رگلاتور) استفاده کرد.این گاز به سیستم عصبی انسان آسیب می رساند.
گاز نرمال بوتان به شدت آتش زا بوده و باید از گرما و جرقه به دور باشد.دمای خود اشتعالی گاز نرمال بوتان 286.85°C درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه گاز بوتان منجر به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می شود.
گاز نرمال بوتان گازی بی رنگ و بدون بو(به صورت مصنوعی بودار می شود) و در دمای معمولی به صورت مایع است.گاز.محل نگهداری نرمال بوتان باید دارای تهویه مناسب باشد.گاز نرمال بوتان تحت فشار می باشد و باید از لوازم تقلیل فشار(رگلاتور) استفاده کرد.این گاز به سیستم عصبی انسان آسیب می رساند.
گاز نرمال بوتان به شدت آتشزا بوده و باید از گرما و جرقه به دور باشد.دمای خود اشتعالی گاز نرمال بوتان 286.85°C درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه گاز بوتان منجر به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می شود.

گاز خنک کننده در سیستم های تبرید : در یخچال و فریزر خانگی ، به عنوان یک نیروی محرکه در افشانه ها معمولا ایزو بوتان به عنوان یک ماده خام در صنعت پتروشیمی برای مثال در سنتز isooctane استفاده می شود.
ایزو بوتان در مخلوط با آرگون، در شمارشگر گایگر و به عنوان آشکارساز در فلورسانس اشعه X (XRF) به عنوان quentching گاز استفاده می شود همچنین به عنوان گاز معرف شیمیایی طیف سنجی جرمی یونیزاسیون استفاده می شود. در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، isobutane به عنوان نقطه مرجع در اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود. Isobutane در مخلوط گاز کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی استفاده می شود. برای سرمایش و تولید کود استفاده می شود.

گازهای قابل اشتعال
برای داشتن یك واكنش حرارتی حضور همزمان و متناسب سه جزء اصلی ذیل ضروری است:
– انرژی احتراق – حرارتی یا الكتریكی
– سوخت – گاز یا مایع یا پودر
– اكسیژن یا هوا
به همین دلیل است كه این سه جزء را مثلث احتراق یا انفجار نامگذاری كرده اند.

كلیه مایعات با درجه افروزش برابر یا كمتر از دمای محیط را می توان معادل تركیبات گازی با سطح انفجار معین (محدودة پایین انفجار-LEL) قابل اشتعال دانست و كلیه این مواد می بایست توسط تجهیزات اعلام نشت گاز ثابت یا قابل حمل، تحت نظارت باشند.
ساده ترین تركیبات عالی بنام هیدروكربن ها (تركیبات كربن و هیدروژن) شناخته می شوند. این تركیبات اجزای اصلی گازهای نفتی هستند. متان كه تركیب یك اتم كربن و چهار اتم هیدروژن است نماینده ساده ترین هیدركربن بوده و اولین عضو الكین هاست.

اولین ده الكین عبارتند از
نام و فرمول شیمیایی ساده ترین هیدروكربن های قابل اشتعال

CH4

Methane (gas) C6H14 Hexane (liquid)
C2H6 Ethane (gas) C7H16 Heptane (liquid)
C3H8 Propane (gas) C8H18 Octane (liquid)
C4H10 Butane (gas) C9H20 Nonane (liquid)
C5H12 Pentane (liquid) C10H22 Decane (liquid)

محدوده های انفجار (Explosive Limits)
محدوده پایین انفجار معرف كمترین غلظت از یك ماده قابل اشتعال در هواست كه امكان انفجار خواهد داشت. قابل توجه است كه حتی در غلظت های بسیار كم ماده قابل انفجار نیز ممكن است ریسك بسیار بالای انفجار وجود داشته باشد. در حقیقت بخش عمده‌ای از گازهای قابل اشتعال و بخارات مایع دارای محدوده پایین انفجار كمتر از 5% حجم هستند.
محدوده بالای انفجار نشان دهنده حداكثر غلظت ماده قابل اشتعال در هواست كه باعث انفجار می‌شود . غلظت های بیشتر از محدوده بالای انفجار نمی تواند باعث انفجار شود، زیرا اكسیژن كافی برای آن وجود نخواهد داشت.
جدول ذیل نشان دهنده محدوده های انفجار و همچنین درجه افروزش تعدادی از گازها و بخارات است.
جدول 2 – محدوده پایین انفجار و درجه افروزش و فرمول شیمیایی برخی مواد شیمیایی مهم

Compound

Formula Flash Point °C Flammability % LEL
ACETILENE C2H2 GAS 2.5
ETHANOL C2H5OH 12 3.5
BUTANE C4H10 GAS 1.5
BENZENE C6H6 <0 1.3
NATURAL GAS HYDROGEN , CARBON MONOXIDE , METHANE OTHER GASES GAS 4.5
LPG 20/30% PROPANE

80/70% BUTANE

GAS 2
HYDROGEN H2 GAS 4
METHANE CH4 GAS 5
XYLENE C6H4(CH3)2 30 1.1
PROPANE CH3CH2CH3 GAS 2.1

درجه افروزش Flash Point
درجه افروزش حداقل درجه حرارتی است كه در آن مایع و یا تركیبات فرار، بخاراتی متصاعد می كنند كه برای تشكیل یك تركیب قابل اشتعال با هوای نزدیك سطح آن مایع كافی است. مواد شیمیایی با درجه افروزش بالا دارای قابلیت احتراق كمتر و در نتیجه خطر كمتر هستند.
صورت معكوس، پایین بودن درجه افروزش باعث خطرات بیشتر است.
نقطة احتراق
نقطة احتراق حداقل درجه حرارتی است كه در آن تركیب ماده سوختنی با هوا و در غیاب یك منبع حرارتی باعث احتراق خود بخودی می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *