یافتن نیتروژن بر روی سیاره سرخ (مریخ)


یافتن نیتروژن در کره مریخ

سیاره سرخ و نیتروژن. کاوشگر کنجکاوی (Curiosity) ناسا توانست در خاک سیاره مریخ نیتروژن را برای اولین بار کشف کند و بار دیگر روزنه امید را برای سکونت در این خاک روشن نماید.

براساس گزارش ناسا، نیتروژن کشف شده در سیاره مریخ به صورت کاملا غیرمستقیم و در شکل نیتریک اکسید پس از حرارت‌ دادن به نمونه‌های خاک به وسیله طیف‌سنج جرمی و کروماتوگراف گازی در مجموعه‌ ابزارهای کنجکاوی، کشف شده است. این ابزارها به شناسایی ترکیبات مختلفی از نیتروژن از جمله نیتریک اکسید که با شکست و تجزیه‌ی نیترات‌ها تشکیل می‌شوند، منجر شدند.سیاره سرخ و نیتروژن در آن موضوع قابل بررسی می باشد.

گفتنی است که نیترات‌ها نوعی از مولکول‌ها می‌باشند که ازت را در اشکالی که قابل استفاده توسط ارگانیسم‌های زنده است، در خود نگهداری می‌کنند. لازم به ذکر می‌باشد که ازت (نیتروژن) برای انواع مختلف شناخته شده حیات اجتناب ناپذیر است و دلیل این امر این است که برای بزرگ‌ترین مولکول‌ها از جمله DNAعنصری کلیدی به شمار می‌رود.

در کره مریخ هم مانند زمین، نیتروژن به شکل گاز در اتمسفر وجود دارد. نیتروژن از دو اتم به هم چسبیده تشکیل شده است که نمی‌توانند به راحتی با ملکول‌های دیگر ترکیب شوند. اتم‌های ازت برای این که بتوانند واکنش های شیمیایی را که برای حیات اجتناب ناپذیر می‌باشند، ایجاد کنند باید یا تنها باشند یا این که با ملکول‌های اکسیژن ترکیب شوند.

گفتنی است که نیترات‌ (NO3)، مولکول‌های نیتروژنی حاوی نیتروژن و اکسیژن می‌باشند. که اساس بیولوژی را تشکیل می‌دهند و درDNA، پروتئین‌ها و بسیاری از مولکول‌های آلی دیگر ظاهر می‌شوند. نیتروژن بر روی کره زمین معمولا به شکل گاز نیتروژن در جو یافت می‌شود، اما گیاهان و باکتری‌ها این توانایی را دارند که به تجزیه‌ی مولکول‌های نیتروژن به نیترات‌ها بپردازند تا بتوانند توسط سایر موجودات مورد استفاده قراربگیرند. با وجود تمام این‌ها، آنها همچنین با شیوه‌های برق‌رسانی و نوربخشی و در سیاره سرخ توسط شهاب‌سنگ‌ها قابل تولید می‌باشند.

نیترات‌ها از نمونه‌های ماسه بادی و گردوغبار جمع‌آوری شده توسط کنجکاوی و همچنین نمونه‌های حفاری شده از مادستون‌ها، یافت شدند. این نشان می‌دهد که نیترات‌ها در سطح مریخ گسترده می‌باشند.سیاره سرخ و نیتروژن در آن موضوع قابل بررسی می باشد.

ناسا بر این عقیده است که نیترات‌های موجود در خاک مریخ از نظر بیولوژیکی متعلق به این سیاره نبوده، اما به هر حال وجود آنها مهم می‌باشد زیرا حیات چنین مولکول‌هایی بار دیگر نشان می‌دهد که مریخ می‌توانسته در دوران گذشته قابل سکونت بوده باشد .

سیاره سرخ-سپهر گاز کاویان

کاربرد

نیتروژن دومین فراوان‌ترین عنصر در جو مریخ است و حدود ۹۵ درصد جو را تشکیل می‌دهد. نیتروژن برای زندگی ضروری است زیرا در تشکیل پروتئین‌ها و سایر مولکول‌های زیستی نقش دارد. با این حال، جو مریخ بسیار نازک است و فشار جوی تنها ۱ درصد فشار جوی زمین است. این بدان معناست که انسان‌ها نمی‌توانند روی مریخ نفس بکشند بدون اینکه از یک دستگاه اکسیژن استفاده کنند.

نیتروژن همچنین در تشکیل یخ روی مریخ نقش دارد. یخ آب در قطب‌های مریخ و همچنین در یخچال‌های طبیعی در سراسر سیاره یافت می‌شود. یخ آب برای زندگی ضروری است زیرا می‌تواند به عنوان منبع آب و همچنین به عنوان پناهگاه از طوفان‌های شن استفاده شود.

نیتروژن همچنین می‌تواند برای تولید سوخت استفاده شود. نیتروژن و هیدروژن می‌توانند با هم ترکیب شوند تا آمونیاک تولید کنند. آمونیاک سپس می‌تواند برای تولید سوخت راکتی استفاده شود.

سیاره سرخ

در مجموع، نیتروژن یک عنصر مهم برای زندگی روی مریخ است. این در تشکیل پروتئین‌ها، مولکول‌های زیستی و یخ نقش دارد. نیتروژن همچنین می‌تواند برای تولید سوخت استفاده شود.

نیتروژن همچنین در خاک مریخ یافت می‌شود. مقدار نیتروژن در خاک مریخ بسته به منطقه متفاوت است. برخی از مناطق دارای مقادیر بالایی از نیتروژن هستند، در حالی که برخی دیگر دارای مقادیر کمی از نیتروژن هستند.

نیتروژن در مریخ توسط گیاهان استفاده می‌شود. گیاهان از نیتروژن برای ساخت پروتئین‌ها استفاده می‌کنند که برای رشد و نمو ضروری هستند. نیتروژن همچنین توسط باکتری‌ها استفاده می‌شود. باکتری‌ها از نیتروژن برای ساخت نیتروژن مولکولی استفاده می‌کنند که برای زندگی روی زمین ضروری است.

نیتروژن یک عنصر مهم برای زندگی روی زمین و مریخ است. این در تشکیل پروتئین‌ها، مولکول‌های زیستی و اسیدهای نوکلئیک نقش دارد. نیتروژن همچنین در تشکیل نیتروژن مولکولی نقش دارد که فراوان‌ترین گاز در جو زمین است.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *