آب و اکسیژن حل شده در آن


اکسیژن حل شده در آب

آب از اکسیژن تشکیل شده است. اکسیژن گازی است که برای زندگی روی زمین ضروری است. این گاز از طریق فتوسنتز توسط گیاهان تولید می شود. فتوسنتز فرآیندی است که در آن گیاهان از نور خورشید برای تولید غذا از آب و دی اکسید کربن استفاده می کنند. O2مازاد تولید شده توسط گیاهان در جو آزاد می شود و حیوانات و انسان ها برای تنفس آن را استنشاق می کنند.

مقدار این گاز محلول در آب با دمای آب تغییر می کند. در آب سرد، O2 بیشتری محلول است. این به این دلیل است که مولکول های اکسیژن در آب سرد کندتر حرکت می کنند و به راحتی می توانند در آب حل شوند. در آب گرم، مولکول های این گاز سریعتر حرکت می کنند و کمتر در آب حل می شوند.
مقدار این گاز محلول در آب نیز با مقدار مواد آلی موجود در آب تغییر می کند. مواد آلی مانند زباله ها و فضولات می توانند O2 را از آب جذب کنند. این می تواند منجر به کاهش سطح O2 در آب و مرگ آبزیان شود.

سطح اکسیژن محلول در آب برای زندگی روی زمین حیاتی است. کاهش سطح O2 در آب می تواند منجر به مرگ آبزیان و سایر مشکلات زیست محیطی شود.

آب-سپهر گاز کاویان

مقدار استاندارد اکسیژن حل شده در آب

مقدار استاندارد این گاز در آب، 8 میلی گرم در لیتر است. این مقدار O2 برای اکثر گونه های آبزیان کافی است. با این حال، برخی از گونه ها، مانند ماهی قزل آلا و خرچنگ، به مقدار بیشتری O2نیاز دارند.
میزان این گاز محلول در آب با دما، شوری و مقدار مواد آلی موجود در آب تغییر می کند. در آب سرد، اکسیژن بیشتری محلول است. این به این دلیل است که مولکول های این گاز در آب سرد کندتر حرکت می کنند و به راحتی می توانند در آب حل شوند. در آب گرم، مولکول های O2 سریعتر حرکت می کنند و کمتر در آب حل می شوند.

میزان این گاز محلول در آب نیز با مقدار مواد آلی موجود در آب تغییر می کند. مواد آلی مانند زباله ها و فضولات می توانند این گاز را از آب جذب کنند. این می تواند منجر به کاهش سطح این گاز در آب و مرگ آبزیان شود.
میزان O2 محلول در آب برای زندگی روی زمین حیاتی است. کاهش سطح این گاز در آب می تواند منجر به مرگ آبزیان و سایر مشکلات زیست محیطی شود.

تاثیر دما

دمای آب تأثیر زیادی بر میزان این گاز حل شده در آب دارد. هرچه دمای آب بالاتر باشد، میزان O2 حل شده کمتر است. این به این دلیل است که با افزایش دما، مولکول های آب سریعتر حرکت می کنند و به راحتی با این گاز واکنش نشان می دهند. در نتیجه، این گاز از آب خارج می شود و در جو آزاد می شود.

در دمای صفر درجه سانتیگراد، آب می تواند 14.6 میلی گرم O2 در هر لیتر آب را در خود حل کند. با افزایش دما به 20 درجه سانتیگراد، میزان اکسیژن حل شده به 8.9 میلی گرم در هر لیتر کاهش می یابد. در دمای 30 درجه سانتیگراد، میزان این گاز حل شده به 6.8 میلی گرم در هر لیتر کاهش می یابد.

کاهش میزان این گاز حل شده در آب می تواند تأثیر منفی بر موجودات آبزی داشته باشد. بسیاری از گونه های آبزی برای زنده ماندن به مقدار زیادی O2 نیاز دارند. با کاهش میزان اکسیژن حل شده، این موجودات ممکن است نتوانند به اندازه کافی ای دریافت کنند و در نتیجه بمیرند.
کاهش میزان این گاز حل شده در آب می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله:
افزایش دمای آب
ورود مواد آلی به آب
کاهش جریان آب
وجود آلودگی
کاهش میزان اکسیژن حل شده در آب یک مشکل جدی است که می تواند بر اکوسیستم آبی تأثیر منفی بگذارد. مهم است که اقداماتی برای جلوگیری از این مشکل انجام شود.

آب-سپهر گاز کاویان

کاهش اکسیژن آب

کاهش O2 حل شده در آب (DO) می تواند تأثیر منفی بر موجودات آبزی داشته باشد. بسیاری از گونه های آبزی برای زنده ماندن به مقدار زیادی O2 نیاز دارند. با کاهش میزان DO، این موجودات ممکن است نتوانند به اندازه کافی اکسیژن دریافت کنند و در نتیجه بمیرند.
کاهش DO می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله:
افزایش دمای آب
ورود مواد آلی به آب
کاهش جریان آب
وجود آلودگی

افزایش دمای آب می تواند میزان DO را کاهش دهد. این به این دلیل است که با افزایش دما، مولکول های آب سریعتر حرکت می کنند و به راحتی با این گاز واکنش نشان می دهند. در نتیجه، اکسیژن از آب خارج می شود و در جو آزاد می شود.
ورود مواد آلی به آب نیز می تواند میزان DO را کاهش دهد. مواد آلی مانند زباله ها و فضولات می توانند این گاز را از آب جذب کنند. این می تواند منجر به کاهش سطح DO در آب و مرگ آبزیان شود.

کاهش جریان آب نیز می تواند میزان DO را کاهش دهد. این به این دلیل است که جریان آب کمک می کند تا اکسیژن از جو به آب وارد شود. با کاهش جریان آب، میزان O2 وارد شده به آب کاهش می یابد و در نتیجه میزان DO نیز کاهش می یابد.
وجود آلودگی نیز می تواند میزان DO را کاهش دهد. آلودگی می تواند ناشی از فعالیت های انسانی مانند کشاورزی، صنعت و فاضلاب باشد. آلودگی می تواند باعث کاهش سطح DO در آب و مرگ آبزیان شود.
کاهش DO یک مشکل جدی است که می تواند بر اکوسیستم آبی تأثیر منفی بگذارد. مهم است که اقداماتی برای جلوگیری از این مشکل انجام شود.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *