پخش نیتروژن | پخش N2 | پخش Nitrogen | پخش گاز نیتروژن


پخش نیتروژن در سپهر گاز کاویان. نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای حیات است. این عنصر در حدود 78 درصد جو زمین را تشکیل می دهد، اما به شکلی که گیاهان می توانند از آن استفاده کنند، وجود ندارد. بنابراین، گیاهان برای رشد و نمو خود به Nitrogen آلی نیاز دارند که از طریق ریشه های خود از خاک جذب می کنند.

پخش نیتروژن در طبیعت

در طبیعت به سه شکل اصلی وجود دارد:
اتمی (N2): این شکل از نیتروژن بیشترین مقدار این گاز موجود در جو زمین را تشکیل می دهد. N2 اتمی توسط گیاهان و جانوران قابل استفاده نیست.
مولکولی (N2O): این شکل از N2 در جو زمین به مقدار بسیار کم وجود دارد. N2 مولکولی نیز توسط گیاهان و جانوران قابل استفاده نیست.
آلی: این شکل از Nitrogen در خاک، گیاهان و جانوران وجود دارد. گیاهان برای رشد و نمو خود به N2 آلی نیاز دارند.

 

پخش نیتروژن- سپهر گاز کاویان
پراکندگی نیتروژن در خاک

در خاک به دو شکل وجود دارد:
آلی: این شکل از N2 در خاک به شکل بقایای گیاهی و جانوری، و همچنین به شکل ترکیبات آلی موجود در خاک وجود دارد.
معدنی: این شکل از این گاز در خاک به شکل نیترات (NO3-)، آمونیوم (NH4+)، و نیتریت (NO2-) وجود دارد.

پخش نیتروژن در گیاهان

این گاز در گیاهان به شکل پروتئین، اسید نوکلئیک، و سایر ترکیبات آلی وجود دارد. برای رشد و نمو گیاهان ضروری است.

پخش نیتروژن در جانوران

نیتروژن در جانوران به شکل پروتئین، اسید نوکلئیک، و سایر ترکیبات آلی وجود دارد. N2 برای رشد و نمو جانوران ضروری است.

پراکندگی نیتروژن در آب

این گاز در آب به شکل نیترات (NO3-)، آمونیوم (NH4+)، و نیتریت (NO2-) وجود دارد. نیترات و آمونیوم توسط گیاهان آبزی قابل استفاده هستند.

فرآیندهای طبیعی توزیع نیتروژن

فرآیندهای طبیعی زیر در توزیع N2 در طبیعت نقش دارند:
فتوسنتز: در فرآیند فتوسنتز، گیاهان از N2 اتمی موجود در جو زمین برای ساخت پروتئین استفاده می کنند.
تجزیه مواد آلی: در فرآیند تجزیه مواد آلی، باکتری ها و قارچ ها N2 آلی را به N2 معدنی تبدیل می کنند.
رعد و برق: رعد و برق می تواند N2 اتمی موجود در جو زمین را به Nitrogen مولکولی تبدیل کند.
حرکت آب: آب می تواند این گاز را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کند.

فرآیندهای انسانی توزیع نیتروژن

فرآیندهای انسانی زیر در توزیع Nitrogen در طبیعت نقش دارند:
کوددهی با کودهای نیتروژنی: کودهای نیتروژنی به شکل نیترات، آمونیوم، یا اوره به خاک اضافه می شوند تا میزان Nitrogen آلی موجود در خاک را افزایش دهند.
تولید سوخت های فسیلی: سوخت های فسیلی در هنگام سوختن این گاز موجود در هوا را به نیتروژن اکسید تبدیل می کنند.
صنایع کشاورزی و دامداری: صنایع کشاورزی و دامداری می توانند باعث آلودگی آب و خاک با این گاز شوند.

ایمنی

Nitrogen می تواند به دو شکل مایع و گاز خطرناک باشد.
Nitrogen مایع در دمای 196- درجه سانتیگراد قرار دارد و می تواند باعث سوختگی شدید پوست و چشم شود.
نیتروژن گازی در غلظت های بالا می تواند باعث کاهش سطح اکسیژن در خون شود. این وضعیت که هیپوکسی یا کمبود اکسیژن نامیده می شود، می تواند منجر به سرگیجه، سردرد، گیجی، و در موارد شدید، از دست دادن هوشیاری و حتی مرگ شود.

نکات ایمنی

برای جلوگیری از خطرات ناشی از این گاز، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:
از تماس Nitrogen مایع با پوست و چشم خودداری کنید.
در صورت تماس Nitrogen مایع با پوست یا چشم، بلافاصله ناحیه آسیب دیده را با آب گرم بشویید.
در صورت استنشاق بلافاصله به هوای تازه بروید.
از کار با N2 در فضاهای بسته خودداری کنید.
از تجهیزات ایمنی مناسب مانند ماسک تنفسی، عینک ایمنی و دستکش های محافظ استفاده کنید.

نتیجه گیری

این گاز یکی از عناصر ضروری برای حیات است. توزیع و پخش Nitrogen در طبیعت توسط فرآیندهای طبیعی و انسانی انجام می شود. فرآیندهای طبیعی توزیع این گاز در طبیعت را به گونه ای تنظیم می کنند که میزان این گاز در دسترس موجودات زنده در حد تعادل باقی بماند. با این حال، فرآیندهای انسانی می توانند باعث ایجاد اختلال در این تعادل شوند.

تهیه و تامین

جهت تهیه گازهای خالص مانند آرگون،نیتروژن،اکسیژن و کربن دی اکسید با سپهر گاز کاویان تماس بگیرید.
02146837950
02146835980

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *