LEL گاز متان


LEL گاز متان

حداقل حد انفجار (LEL) گاز متان 5 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر 5 درصد یا بیشتر از حجم هوا در یک محیط متان باشد، می‌تواند در حضور منبع احتراق مانند جرقه یا شعله منفجر شود.

LEL گاز متان 5 درصد است زیرا CH4 به مقدار کافی اکسیژن برای سوختن نیاز دارد. اگر غلظت متان کمتر از 5 درصد باشد، گاز کافی برای تشکیل مخلوط قابل اشتعال وجود نخواهد داشت. اگر غلظت CH4 بیشتر از 5 درصد باشد، گاز به اندازه کافی رقیق خواهد بود که نمی تواند آتش بگیرد.

LEL گاز متان یک خطر مهم در محیط های صنعتی و تجاری است. اگر این گاز در هوا آزاد شود، می تواند خطر انفجار ایجاد کند. برای جلوگیری از انفجار، مهم است که محیط ها را از گاز CH4 آزاد نگه دارید. این کار را می توان با استفاده از سیستم های تهویه مطبوع، دودکش ها و سایر تجهیزات کنترل گاز انجام داد.

 

نکات تکمیلی

در اینجا چند نکته برای کاهش خطر انفجار این گاز آورده شده است:

* از تجهیزات و موادی استفاده کنید که برای کار با گازهای قابل اشتعال ایمن هستند.

* در مناطقی که ممکن است گاز CH4 وجود داشته باشد، تهویه مطبوع مناسب را فراهم کنید.

* سیستم های دودکش و سایر تجهیزات کنترل گاز را به طور منظم نگهداری و تعمیر کنید.

* کارکنان خود را در مورد خطرات گازهای قابل اشتعال آموزش دهید.

اشتعال

وقتی CH4 با اکسیژن هوا مخلوط می شود، یک مخلوط قابل اشتعال تشکیل می دهد. اگر این مخلوط در حضور یک منبع احتراق قرار گیرد، مشتعل می شود و شعله ور می شود.

جرقه یا شعله می تواند از منابع مختلفی ایجاد شود، از جمله:

وسایل برقی

ابزارهای دستی

اجاق گاز

دودکش

آتش سوزی

ایمنی

برای جلوگیری از شعله ور شدن CH4، مهم است که محیط ها را از این گاز آزاد نگه دارید. این کار را می توان با استفاده از سیستم های تهویه مطبوع، دودکش ها و سایر تجهیزات کنترل گاز انجام داد.

در اینجا چند نکته برای کاهش خطر شعله ور شدن این گاز آورده شده است:

از تجهیزات و موادی استفاده کنید که برای کار با گازهای قابل اشتعال ایمن هستند.

در مناطقی که ممکن است گاز CH4 وجود داشته باشد، تهویه مطبوع مناسب را فراهم کنید.

سیستم های دودکش و سایر تجهیزات کنترل گاز را به طور منظم نگهداری و تعمیر کنید.

کارکنان خود را در مورد خطرات گازهای قابل اشتعال آموزش دهید.

توضیحات بیشتر

در اینجا چند نکته برای جلوگیری از شعله ور شدن متان در خانه آورده شده است:

اجاق گاز را به طور ایمن از گاز یا برق جدا کنید.

دودکش ها و لوله های فاضلاب را به طور منظم تمیز و تعمیر کنید.

از وسایل برقی و ابزارهای دستی در نزدیکی خطوط گاز یا اجاق گاز استفاده نکنید.

سیگار نکشید یا شعله های باز را در نزدیکی خطوط گاز یا اجاق گاز روشن نکنید.

UEL گاز متان

حد بالای انفجار (UEL) گاز متان 15 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر غلظت متان در هوا از 15 درصد بیشتر شود، دیگر قابل اشتعال نخواهد بود.

UEL گاز متان بیشتر از LEL است زیرا این گاز به مقدار کافی اکسیژن برای سوختن نیاز دارد. اگر غلظت متان بیش از 15 درصد باشد، گاز به اندازه کافی رقیق خواهد بود که نمی تواند آتش بگیرد.

UEL گاز متان یک خطر مهم در محیط های صنعتی و تجاری است. اگر این گاز در هوا آزاد شود، می تواند خطر آتش سوزی ایجاد کند. برای جلوگیری از آتش سوزی، مهم است که محیط ها را از گاز CH4 آزاد نگه دارید. این کار را می توان با استفاده از سیستم های تهویه مطبوع، دودکش ها و سایر تجهیزات کنترل گاز انجام داد.LEL گاز متان نیز مورد توجه است.

تهیه و تامین

جهت تهیه گاز متان با سپهر گاز کاویان تماس بگیرید.

02146837950
02146835980

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *