LEL گاز اتان


LEL گاز اتان

حداقل حد انفجار (LEL) گاز اتان 3 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر 3 درصد یا بیشتر از حجم هوا در یک محیط اتان باشد، می‌تواند در حضور منبع احتراق مانند جرقه یا شعله منفجر شود.

LEL گاز اتان 3 درصد است زیرا اتان به مقدار کافی اکسیژن برای سوختن نیاز دارد. اگر غلظت C2H6 کمتر از 3 درصد باشد، گاز کافی برای تشکیل مخلوط قابل اشتعال وجود نخواهد داشت. اگر غلظت اتان بیشتر از 3 درصد باشد، گاز به اندازه کافی رقیق خواهد بود که نمی تواند آتش بگیرد.

LEL گاز C2H6 یک خطر مهم در محیط های صنعتی و تجاری است. اگر گاز C2H6 در هوا آزاد شود، می تواند خطر انفجار ایجاد کند. برای جلوگیری از انفجار، مهم است که محیط ها را از گاز C2H6 آزاد نگه دارید. این کار را می توان با استفاده از سیستم های تهویه مطبوع، دودکش ها و سایر تجهیزات کنترل گاز انجام داد.

 

LEL گاز اتان-سپهر گاز کاویاننکات تکمیلی LEL گاز اتان

در اینجا چند نکته برای کاهش خطر انفجار این گاز آورده شده است:

* از تجهیزات و موادی استفاده کنید که برای کار با گازهای قابل اشتعال ایمن هستند.

* در مناطقی که ممکن است این گاز وجود داشته باشد، تهویه مطبوع مناسب را فراهم کنید.

* سیستم های دودکش و سایر تجهیزات کنترل گاز را به طور منظم نگهداری و تعمیر کنید.

* کارکنان خود را در مورد خطرات گازهای قابل اشتعال آموزش دهید.

جلوگیری از انفجار

در اینجا چند نکته برای جلوگیری از انفجار اتان در خانه آورده شده است:

* اجاق گاز را به طور ایمن از گاز یا برق جدا کنید.

* دودکش ها و لوله های فاضلاب را به طور منظم تمیز و تعمیر کنید.

* از وسایل برقی و ابزارهای دستی در نزدیکی خطوط گاز یا اجاق گاز استفاده نکنید.

* سیگار نکشید یا شعله های باز را در نزدیکی خطوط گاز یا اجاق گاز روشن نکنید.

اشتعال

C2H6 یک گاز قابل اشتعال است. این بدان معناست که می تواند با اکسیژن هوا مخلوط شود و در حضور یک منبع احتراق مشتعل شود.

نقطه اشتعال اتان -135 درجه سانتیگراد (-211 درجه فارنهایت) است. این بدان معناست که اتان می تواند در دمای -135 درجه سانتیگراد (-211 درجه فارنهایت) یا بالاتر مشتعل شود.

LEL گاز اتان 3 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر 3 درصد یا بیشتر از حجم هوا در یک محیط C2H6 باشد، می‌تواند در حضور منبع احتراق منفجر شود.

UEL گاز اتان 13 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر غلظت این گاز بیش از 13 درصد باشد، دیگر قابل اشتعال نخواهد بود.

برای کاهش خطر آتش سوزی یا انفجار این گاز، مهم است که از آن در مناطقی که به طور ایمن می توان آن را کنترل کرد استفاده کنید. این کار را می توان با استفاده از تجهیزات و مواد مناسب و همچنین رعایت اقدامات احتیاطی انجام داد.

UEL گاز اتان

حد بالای انفجار (UEL) گاز C2H6 13 درصد حجمی است. این بدان معناست که اگر غلظت این گاز در هوا از 13 درصد بیشتر شود، دیگر قابل اشتعال نخواهد بود.

UEL گاز اتان بیشتر از LEL است زیرا اتان به مقدار کافی اکسیژن برای سوختن نیاز دارد. اگر غلظت C2H6 بیش از 13 درصد باشد، گاز به اندازه کافی رقیق خواهد بود که نمی تواند آتش بگیرد.

UEL گاز اتان یک خطر مهم در محیط های صنعتی و تجاری است. اگر گاز اتان در هوا آزاد شود، می تواند خطر آتش سوزی ایجاد کند. برای جلوگیری از آتش سوزی، مهم است که محیط ها را از گاز C2H6 آزاد نگه دارید. این کار را می توان با استفاده از سیستم های تهویه مطبوع، دودکش ها و سایر تجهیزات کنترل گاز انجام داد.

تهیه و تامین

جهت تهیه گاز اتان با سپهر گاز کاویان تماس بگیرید.

02146837950
02146835980

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *