آنالیز گازهای مخلوط

آنالیز مخلوط‌های گازی

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) با دتکتور TCD (دتکتور هدایت گرمایی) عموماً برای آنالیز ترکیبات گازی معدنی غیر خورنده مانند O2 ... Read More