مشاوره فنی جهت تهیه گاز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشاوره فنی جهت تهیه گاز

کارشناسان شرکت سپهرگازکاویان با توجه به کاربرد و مصرف و نوع گاز درخواستی مشتری اطلاعات لازم را ارئه میکنند. و سعی در ارتقا سطح آگاهی کاربران را دارد. مشخصات فنی گازها

افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان