فروش گاز ترکیبی

گاز کالیبراسیون

گاز کالیبراسیون و مخلوط های گازی گاز کالیبراسیون(calibration gas) اطلاعات و آگاهی در زمینه گازها به ما کمک می‌کند تا ... Read More

گاز لیزر

تاريخچه ليزر ليزرها بر اساس اصل كلي كه در بسامدهاي ميكروموج اختراع گرديده بود و به آن ميزر (تقويت ميكروموج ... Read More

گازهای جوشکاری

مشخصات فنی گازهای جوشکاری جوشکاری گازی (Gas Welding) فرآیندی است که در اثر احتراق سوخت گازی و گاهی بنزین با اکسیژن، ... Read More